Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you. 2011-02-28 01:30 fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 3 new articles 2011-02-27 01:30 fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 8 new articles ...
Your email updates, powered by FeedBlitz

Información, análise e discusión sobre educación, sociedade e políticas educativas.(fírgoa: regandixa, fenda; en español: rendija, brecha) ________________________________________________________A frase: "O neoliberalismo é unha arma de conquista. Anuncia un fatalismo económico contra o cal toda resistencia parece vana. O neoliberalismo é como a sida, destrúe o sistema inmunitario das súas víctimas" (Pierre Bourdieu, entrevista publicada en Der Spiegel Nº 29, Hamburgo 2001 Archive for February, 2011

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2011-02-28 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 3 new articles
2011-02-27 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 8 new articles
2011-02-26 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 8 new articles
2011-02-25 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 8 new articles
2011-02-24 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 4 new articles
2011-02-23 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 6 new articles
2011-02-22 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 4 new articles
2011-02-21 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 4 new articles
2011-02-20 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 7 new articles
2011-02-19 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 9 new articles
2011-02-18 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 12 new articles
2011-02-17 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 9 new articles
2011-02-16 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 13 new articles
2011-02-15 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 6 new articles
2011-02-14 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 3 new articles
2011-02-13 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 10 new articles
2011-02-12 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 8 new articles
2011-02-11 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 8 new articles
2011-02-10 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 8 new articles
2011-02-09 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 13 new articles
2011-02-08 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 6 new articles
2011-02-07 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 7 new articles
2011-02-06 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 10 new articles
2011-02-05 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 4 new articles
2011-02-04 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 13 new articles
2011-02-03 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 7 new articles
2011-02-02 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 6 new articles
2011-02-01 01:30fírgoa - universidade pública - espazo comunitario - 3 new articles

 

<< Archive IndexSubscribe >>


You Might Like