Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 

 
Here are the latest updates for you


 
 1. CIG Ensino: O Real Decreto-Lei 14/2012 de medidas urxentes de racionalizaci√≥n do gasto p√ļblico no √°mbito educativo fire de morte √°s Universidades p√ļblicas
 2. More Recent Articles
 3. Search f√≠rgoa - universidade p√ļblica
 4. Prior Mailing Archive

CIG Ensino: O Real Decreto-Lei 14/2012 de medidas urxentes de racionalizaci√≥n do gasto p√ļblico no √°mbito educativo fire de morte √°s Universidades p√ļblicas

CIG Ensino: O Real Decreto-Lei 14/2012 de medidas urxentes de racionalizaci√≥n do gasto p√ļblico no √°mbito educativo fire de morte √°s Universidades p√ļblicas

A CIG considera que dito Real Decreto vai provocar miles de despidos de docentes, a exclusión do ensino superior dos estudantes de rendas máis baixas, desviar estudantes á privada, unha redución drástica da actividade investigadora e un aumento brutal da carga docente. De paso, arrasa as competencias autonómicas e a autonomía universitaria.

Fuxindo do debate parlamentar o goberno do PP aproba por Real Decreto-Lei un conxunto de medidas que supo√Īen un ataque frontal ao ensino e a investigaci√≥n nas Universidades p√ļblicas.

1. Unha universidade con menos profesores, con grupos máis grandes e con menos investigación

Sen negociación parlamentaria nin sindical e invadindo competencias autonómicas imponse unha nova organización da xornada laboral ao profesorado universitario que aumenta nun terzo a carga docente, o que vai empobrecer radicalmente a docencia.

Esta normativa conduce a un modelo de universidade no que a actividade investigadora perder√° moito peso no conxunto do profesorado e no que a docencia diminuir√° en calidade ao impartirse a grupos m√°is masifi cados, con profesorado menos cualifi cado e desconectado da investigaci√≥n. √Č un retroceso de m√°is de tres d√©cadas.

 • Aum√©ntase un terzo a xornada docente en xeral para todo o profesorado nas etapas iniciais de consolidaci√≥n da vida acad√©mica, elevandoa a 32 ECTS, entorpecendo enormemente a posibilidade de realizar tarefas de investigaci√≥n nunha etapa chave, o que acabar√° tendo consecuencias nefastas na producci√≥n cient√≠fi ca e na propia carreira profesional.
   
 • A rixidez da regulaci√≥n aprobada obriga a reformular as f√≥rmulas de intensifi caci√≥n investigadora que vi√Īan ensaiando algunhas universidades ao excluir encargos docentes inferiores aos 16 cr√©ditos ECTS.
   
 • Ad√≥ptase como √ļnico criterio para medir a investigaci√≥n os sexenios que presentan serias asimetr√≠as entre √°reas de co√Īecemento e que especialmente en certos √°mbitos te√Īen serios sesgos ideol√≥xicos e de control de escolas.
   
 • Tam√©n ten consecuencias moi negativas para todo o profesorado ao que circunstancias de conciliaci√≥n familiar ou enfermidade poidan manter apartado temporalmente da actividade acad√©mica penaliz√°ndoos na s√ļa reincorporaci√≥n cun incremento do seu encargo docente.
   
 • Incorpora criterios incongruentes que revelan total improvisaci√≥n ou desco√Īecemento como regular a adicaci√≥n dos funcionarios e nin tan siquera mencionar aos contratados ou creando situaci√≥ns paradoxais como que o profesorado titular con 3 sexenios poida verse penalizado cun aumento da carga docente promocionar a catedr√°tico.

2. Unha universidade que excl√ļe √°s rendas baixas e en competencia coas universidades privadas ao aumentar radicalmente as taxas universitarias

O RDL 14/2012 imp√≥n unha subida vertixinosa √°s taxas universitarias de graos e masters -estimada nun 50%- que se fi xar√° en funci√≥n dos custes das titulaci√≥ns. Isto coloca os prezos das matr√≠culas en sinton√≠a cos prezos das universidades privadas e consolida unha v√≠a de trasvase cara estas, xa iniciada cos numerus clausus xeneralizados que introduciron moitas titulaci√≥ns adaptadas a Bolo√Īa.

(Datos do INE 2011: No total de alumnos a matr√≠cula nas universidades p√ļblicas aumentou un 0.8% e as privadas un 7,8%. Nos alumnos de novo ingreso as universidades p√ļblicas aumentaron 10,7% e un 24.8% as privadas.).

Esta subida far√° que as universidades p√ļblicas deixen de cumplir o papel de inclusi√≥n social, igualdade e motor do ascenso social. O novo sistema de c√°lculo das taxas en funci√≥n dos custes das titulaci√≥ns ter√° tam√©n consecuencias na elecci√≥n de titulaci√≥ns experimentais e t√©cnicas e, en defi nitiva, na resposta √°s necesidades da sociedade e o tecido produtivo.

3. Unha universidade sometida ao control externo e sen autonomía

O RDL 14/2012 consuma un auténtico golpe de estado á autonomía universitaria sometendo os seus orzamentos, titulacións e política de persoal ao control externo e impedindo toda renovación do seu cadro de persoal.

A Comunidade aut√≥noma controlar√° os postos de novo ingreso que se propo√Īen. Establ√©cese o sometemento das contrataci√≥ns √°s reglas en relaci√≥n coa taxa de reposici√≥n de efectivos estatal e nas contrataci√≥ns temporais √° normativa b√°sica estatal que actualmente as restrinxe aos supostos de necesidades urxentes e inaplazables. A taxa de reposici√≥n cero imposta para este ano e os vindeiros condena a unha severa e irracional reducci√≥n do persoal docente e de servizos.

Por todas estas razóns e por todas as agresivas e irresponsábeis medidas incluidas nos orzamentos do estado, en particular, a drástica reduzón de fondos para bolsas e para os diferentes programas de investigación, a CIG-Ensino chama a toda a comunidade universitaria a responder con contundencia as medidas adoptadas polo Goberno Central, coa colaboración cómplice e servil da Xunta de Galicia. Promoveremos, ademais das accións institucionais, unha movilización masiva e persistente da comunidade universitaria, en colaboración coas demais organizacións do PDI, PAS e estudantes, co obxectivo de parar esta agresión de tan graves consecuencias, realizada sen o máis mínimo aceno de negociación.

CIG, 25/04/12

ler m√°is
More Recent Articles


Click here to safely unsubscribe from "f√≠rgoa - universidade p√ļblica." Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy


Your requested content delivery powered by FeedBlitz, LLC, 9 Thoreau Way, Sudbury, MA 01776, USA. +1.978.776.9498