Información, análise e discusión sobre educación, sociedade e políticas <p>educativas.<p>(fírgoa: regandixa, fenda; en español: rendija, brecha)<p> <p>________________________________________________________<p>A frase: "O neoliberalismo é unha arma de conquista. Anuncia un fatalismo económico contra o cal toda resistencia parece vana. O neoliberalismo é como a sida, destrúe o sistema inmunitario das súas víctimas" (Pierre Bourdieu, entrevista publicada en Der Spiegel Nº 29, Hamburgo 2001
Individual mailing archives are available to subscribers only.
Recent
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

No archives found

Please enter all required fields
Correct invalid entries
Recent No archives found 2017 - March - February - January 2016 - December - November - October - September - August - ...
Your email updates, powered by FeedBlitz

Información, análise e discusión sobre educación, sociedade e políticas educativas. (fírgoa: regandixa, fenda; en español: rendija, brecha) ________________________________________________________ A frase: "O neoliberalismo é unha arma de conquista. Anuncia un fatalismo económico contra o cal toda resistencia parece vana. O neoliberalismo é como a sida, destrúe o sistema inmunitario das súas víctimas" (Pierre Bourdieu, entrevista publicada en Der Spiegel Nº 29, Hamburgo 2001 Archive

Individual mailing archives are available to subscribers only.

Recent
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

No archives found

Please enter all required fields
Correct invalid entries
 

Subscribe >>

 

You Might Like