Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.. 2010-11-30 20:30 El blog del Pedagog - Proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats. 2010-11-29 20:30 El blog del Pedagog - ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Your email updates, powered by FeedBlitz

El blog del Pedagog Archive for November, 2010

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2010-11-30 20:30El blog del Pedagog - Proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial de diverses especialitats
2010-11-29 20:30El blog del Pedagog - Convocatòria del Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea 2011-13
2010-11-28 20:30El blog del Pedagog - Decret d'ordenació de la formació professional per a l'ocupació a Catalunya
2010-11-27 20:30El blog del Pedagog - Estatuts de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació
2010-11-26 20:30El blog del Pedagog - Instruccions i requisits per impartir la doble titulació de batxiller i de baccalauréat
2010-11-25 20:30El blog del Pedagog - Mourinho: ¡soberbio!
2010-11-24 20:30El blog del Pedagog - Modificació del qüestionari d'avaluació de les accions formatives
2010-11-23 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2010: propostes educatives de C's
2010-11-22 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2010: propostes educatives de ICV-EUiA
2010-11-21 20:30El blog del Pedagog - Elecciones 2010: propuestas educativas del PPC
2010-11-20 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2010: propostes educatives d'ERC
2010-11-19 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2010: propostes educatives del PSC
2010-11-18 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2010: propostes educatives de CIU
2010-11-17 20:30El blog del Pedagog - Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius
2010-11-11 20:30El blog del Pedagog - Decret de la direcció dels centres públics i del personal directiu

 

<< Archive IndexSubscribe >>


FeedBlitz Top Slot
powered byad choices