Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.. 2010-12-31 20:30 El blog del Pedagog - Normes de preinscripció i matrícula en el nivell bàsic d'anglès a l'Institut Obert de Catalunya 2010-11. 2010-12-30 20:30 El blog ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Your email updates, powered by FeedBlitz

El blog del Pedagog Archive for December, 2010

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2010-12-31 20:30El blog del Pedagog - Normes de preinscripció i matrícula en el nivell bàsic d'anglès a l'Institut Obert de Catalunya 2010-11
2010-12-30 20:30El blog del Pedagog - Convocatòria anticipada d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció
2010-12-29 20:30El blog del Pedagog - Bases reguladores dels itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció
2010-12-28 20:30El blog del Pedagog - Prova d'accés als sis cursos de dansa per al curs 2011-12
2010-12-22 20:30El blog del Pedagog - Pla d'estudis transitori dels ensenyaments superiors de música del Liceu
2010-12-21 20:30El blog del Pedagog - Temaris i criteris de les proves d'accés als cicles de formació professional inicial, als d'arts plàstiques i disseny i als esportius
2010-12-01 20:30El blog del Pedagog - Noves qualificacions en el Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya i el Catàleg Modular Integrat de Formació Professional

 

<< Archive IndexSubscribe >>


FeedBlitz Top Slot
powered byad choices