Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.. 2011-10-28 20:30 El blog del Pedagog - Concurs escolar 2011-12 sobre consum responsable "La publicitat: compres o et compren?" (Consumòpolis 7). 2011-10-27 20:30 El blog del ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Your email updates, powered by FeedBlitz

El blog del Pedagog Archive for October, 2011

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2011-10-28 20:30El blog del Pedagog - Concurs escolar 2011-12 sobre consum responsable "La publicitat: compres o et compren?" (Consumòpolis 7)
2011-10-27 20:30El blog del Pedagog - Formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny
2011-10-26 20:30El blog del Pedagog - Programa d'Aprenentatge Permanent 2012-14
2011-10-24 20:30El blog del Pedagog - Concurs públic per seleccionar centres concertats en funció de les característiques socioeconòmiqes dels alumnes
2011-10-20 20:30El blog del Pedagog - Taxes vigents que gestiona el Departament d'Ensenyament
2011-10-11 20:30El blog del Pedagog - ORDRE ENS/257/2011 de compleció dels ensenyaments artístics superiors que s'extingeixen
2011-10-03 20:30El blog del Pedagog - Subvencions a l'alumnat amb necessitats educatives especials per discapacitats psíquiques, motrius o sensorials 2010-11

 

<< Archive IndexSubscribe >>


FeedBlitz Top Slot
powered byad choices