Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.. 2011-11-30 20:30 El blog del Pedagog - Prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2011-12. 2011-11-25 20:30 El blog del Pedagog - Itineraris personals d'inserció i programes ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Your email updates, powered by FeedBlitz

El blog del Pedagog Archive for November, 2011

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2011-11-30 20:30El blog del Pedagog - Prova d'avaluació de quart curs de l'ESO 2011-12
2011-11-25 20:30El blog del Pedagog - Itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció
2011-11-24 20:30El blog del Pedagog - Proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial
2011-11-13 20:30El blog del Pedagog - Elecciones 2011: propuestas educativas de IU
2011-11-12 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2011: propostes educatives d'ERC
2011-11-10 20:30El blog del Pedagog - Elecciones 2011: propuestas educativas del PNV
2011-11-09 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2011: propostes educatives de CiU
2011-11-08 20:30El blog del Pedagog - Elecciones 2011: propuestas educativas del PP
2011-11-07 20:30El blog del Pedagog - Elecciones 2011: propuestas educativas del PSOE
2011-11-05 21:30El blog del Pedagog - Proves extraordinària i ordinària 2011-12 per a l'obtenció dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes
2011-11-04 21:30El blog del Pedagog - Bases i procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides

 

<< Archive IndexSubscribe >>


FeedBlitz Top Slot
powered byad choices