Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.. 2012-03-31 20:30 El blog del Pedagog - Reducció de les despeses de personal del sector educatiu privat concertat. 2012-03-30 20:30 El blog del Pedagog - Formació ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Your email updates, powered by FeedBlitz

El blog del Pedagog Archive for March, 2012

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2012-03-31 20:30El blog del Pedagog - Reducció de les despeses de personal del sector educatiu privat concertat
2012-03-30 20:30El blog del Pedagog - Formació professional no presencial en centres privats
2012-03-19 21:30El blog del Pedagog - Proves per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i per al graduat en ESO per a més grans de 18 anys 2012
2012-03-15 21:30El blog del Pedagog - Modificació del procés d'avaluació a l'ESO
2012-03-14 21:30El blog del Pedagog - I Conveni de l'ensenyament privat reglat no concertat de Catalunya 2010-15
2012-03-10 20:30El blog del Pedagog - Premis Extraordinaris de Batxillerat 2011-12
2012-03-06 20:30El blog del Pedagog - Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya 2012-13
2012-03-02 20:30El blog del Pedagog - Normes de preinscripció i matrícula per al curs 2012-13
2012-03-01 20:30El blog del Pedagog - Proves als cicles de FP inicial i d'arts plàstiques i disseny, d'ensenyaments esportius i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3 2012

 

<< Archive IndexSubscribe >>


FeedBlitz Top Slot
powered byad choices