Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.. 2012-06-28 20:30 El blog del Pedagog - Cursos per a l'accés als cicles de graus mitjà i superior. 2012-06-27 20:30 El blog del Pedagog - Modificació mesures excepcionals ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Your email updates, powered by FeedBlitz

El blog del Pedagog Archive for June, 2012

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2012-06-28 20:30El blog del Pedagog - Cursos per a l'accés als cicles de graus mitjà i superior
2012-06-27 20:30El blog del Pedagog - Modificació mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari 2012-15
2012-06-26 20:30El blog del Pedagog - Bases i convocatòria estades formatives en altres pa?»sos 2012
2012-06-25 20:30El blog del Pedagog - Programes de qualificació professional 2012-13
2012-06-23 20:30El blog del Pedagog - Criteris formació i convocatòria de les proves d'accés als cicles 2012-13
2012-06-22 20:30El blog del Pedagog - Organització de la formació en alternança
2012-06-21 20:30El blog del Pedagog - Mesures excepcionals de reducció al personal del sector privat concertat 2012
2012-06-18 20:30El blog del Pedagog - Proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles 2012
2012-06-14 20:30El blog del Pedagog - Calendari escolar 2012-13

 

<< Archive IndexSubscribe >>


FeedBlitz Top Slot
powered byad choices