Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.. 2012-11-30 20:30 El blog del Pedagog - Programa d'aprenentatge permanent 2013-15. 2012-11-26 20:30 El blog del Pedagog - Prova d'avaluació de quart curs de 2012-13. ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Your email updates, powered by FeedBlitz

El blog del Pedagog Archive for November, 2012

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2012-11-30 20:30El blog del Pedagog - Programa d'aprenentatge permanent 2013-15
2012-11-26 20:30El blog del Pedagog - Prova d'avaluació de quart curs de 2012-13
2012-11-22 20:30El blog del Pedagog - Proves d'accés als ensenyaments esportius de règim especial
2012-11-21 20:30El blog del Pedagog - Programa Forma i Insereix 2012
2012-11-20 20:30El blog del Pedagog - Calendari per renovar els membres dels consells escolars dels centres
2012-11-19 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2012: propostes educatives de Convergència i Unió (CiU)
2012-11-18 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2012: propostes educatives del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
2012-11-17 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2012: propostes educatives del Partit Popular Català (PPC)
2012-11-16 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2012: propostes educatives d'Iniciativa per Catalunya Verds i Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA)
2012-11-15 20:30El blog del Pedagog - Concurs escolar 2012-13 "Entrena't bé per al consum responsable" (Consumòpolis 8)
2012-11-14 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2012: propostes educatives d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
2012-11-13 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2012: propostes educatives de Ciutadans (C's)
2012-11-12 20:30El blog del Pedagog - Eleccions 2012: propostes educatives de Solidaritat Catalana per la Independència (SI)
2012-11-09 20:30El blog del Pedagog - Proves per a l'obtenció del certificat de formació instrumental i el títol de graduat en educació secundària obligatòria per a més grans de 18 anys 2012
2012-11-07 20:30El blog del Pedagog - Proves per a l'obtenció dels certificats de nivell intermedi i avançat dels ensenyaments que imparteixen les escoles oficials d'idiomes 2012-13

 

<< Archive IndexSubscribe >>


FeedBlitz Top Slot
powered byad choices