Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.. 2013-02-23 20:30 El blog del Pedagog - Proves d'accés de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol i futbol sala al Centre Públic ...
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Your email updates, powered by FeedBlitz

El blog del Pedagog Archive for February, 2013

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2013-02-23 20:30El blog del Pedagog - Proves d'accés de les especialitats d'esports de muntanya i escalada, d'esports d'hivern, i de futbol i futbol sala al Centre Públic de Tècnics Esportius d'Era Val d'Aran 2013
2013-02-22 20:30El blog del Pedagog - Currículum del cicle formatiu de grau mitjà de serveis en restauració
2013-02-20 20:30El blog del Pedagog - Proves d'accés als cicles de formació professional inicial, als d'arts plàstiques i disseny, als esportius i als de nivell 1 i de nivell 3 2013
2013-02-19 20:30El blog del Pedagog - Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior 2013-14
2013-02-14 20:30El blog del Pedagog - Acreditació dels requisits d'accés als ensenyaments de grau superior d'alta muntanya
2013-02-13 20:30El blog del Pedagog - Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa 2013-14

 

<< Archive IndexSubscribe >>


FeedBlitz Top Slot
powered byad choices