Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 

 
Here are the latest updates for bengt.holmgren@gmail.com


"Skattepolitik och samhällsfilosofi" - 1 new article

  1. Rädda spjutspetsen i utbildningen!
  2. More Recent Articles
  3. Search Skattepolitik och samhällsfilosofi
  4. Prior Mailing Archive

Rädda spjutspetsen i utbildningen!

Vi måste satsa på elitutbildning för att förse den högteknologiska exportindustrin med kvalificerad arbetskraft. Slutsatsen av PISA-försämringen får inte bli att mer resurser enbart läggs på de svagpresterande.

PISA-undersökningen visar att Sveriges tanke att fortsätta vara en högteknologisk exportnation med inriktning på IT, läkemedel, bioteknik, innovationer och högkvalificerad konsulting kanke visar sig vara förhastad. Professor Pontus Braunerhjelm var allvarligt oroad när han debatterade de drastiskt sänkta sudieresultaten i Aktuellt idag. De gäller matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Debatten handlar mycket om vem som bär ansvaret för den dåliga skolan. Redan före PISA hade FP och S bytt plats när det gäller väljarnas förtroende. Det är skickligt av S att få större förtroende när det är deras politik som rimligtvis drivit fram dagens slapphetsattityd i skolan - där Sverige är bäst på skolk och för sena ankomster enligt PISA. Tror väljarna att det är Ibrahim Baylan (S) och inte Jan Björklund (FP) som ska strama upp skolan? Är det Baylan som krävt mera betyg och Björklund som bromsat?

Jan Björklund

Jag skulle tro att felet är att skolan inte snabbare har omvandlats i Björklunds anda. Felet är inte att regeringen försökt motarbeta flumskolan utan att man lyssnat för mycket på skolbyråkrater och utjämningsromantiker. Det kan också finnas strukturella orsaker till att Sverige sjunkit mest av alla mellan 2009 och 2012. Andelen elever med dåliga förkunskaper har sannolikt ökat mera mera i Sverige än i andra länder genom flyktinginvandringen. Det bidrar till att de med sämst resultat ytterligare försämrat sina resultat.

Men för matematikprestationerna har också de bästa elevernas resultat försämrats. Det kan bero på att lärarna blivit sämre genom att det inte är lönsamt att utbilda sig till matematiklärare. En person som skulle blivit en duktig lärare får 10 000 kronor per månad i högre lön om den blir civilingenjör istället. Att lärarna skulle leda vägen till "ökad jämlikhet" genom att pådyvlas en långsammare löneutveckling visar sig till slut vara ett destruktivt felsteg. Synd att inte Alva Myrdal (S) hann uppleva sitt misslyckande.

Nu måste regeringen rädda vad som räddas kan. För att förse Sveriges högteknologiska exportsektor med nödvändig spjutspetskompetens måste en avsevärd andel elitutbildningar inrättas. Dessa borde då förses med de bästa lärarna som måste lockas över med löner som är 15-20 000 kronor bättre än idag. Om tillräckligt många högpresterande ingenjörer och forskare kan utexamineras kommer exportföretagen att kunna klara sig i fortsättningen. Det är inte lika viktigt att frisörer, programledare och konstvetare har hög kompetens i matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Emellertid har de flesta som kommenterat vad man ska göra med anledning av PISA-studien istället menat att man ska satsa på de svagpresterande. Det måste väl ändå vara fel slutsats?

DN Läs även andra bloggares åsikter om PISA, utbildning, skola, spetskompetens, exportindustrin, Björklund, skolpolitik, ekonomi, politikintressant.se
     
Email to a friendArticle SearchView commentsTrack comments


More Recent Articles


Click here to safely unsubscribe from "Skattepolitik och samhällsfilosofi." Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy


Your requested content delivery powered by FeedBlitz, LLC, 9 Thoreau Way, Sudbury, MA 01776, USA. +1.978.776.9498