Lokallivet i Skrave Sogn Archive


Recent
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Click a link below to view the mailing archive as if it had been sent to you.

2020-05-27 19:30Præmiespil 2019/20
2020-05-25 19:30Skrave på landkortet i DR's P4 og flere nyheder...
2020-05-22 19:30Så må krolfspillerne mødes og flere nyheder...
2020-05-20 19:30Ændringer af gudstjenestetider
2020-05-19 19:30Nyt konfirmations tidspunkt
2020-05-18 19:30Genåbning af kirken
2020-05-10 19:30Cykelruter langs den gamle Kongeågrænse
2020-05-09 19:30Fortsat lukning

Please enter all required fields Click to hide
Correct invalid entries Click to hide
 

Subscribe >>